Bienvenido al Nuevo Sitio de Facilitadores Judiciales! Vea el Archivo Histórico en el Sitio Antiguo.
Menu
viernes 18 noviembre, 2016

Het Programma van Juridische Facilitadoren van Centraal Amerika presenteert het eindrapport en zegt dank voor de steun van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Interamerikaanse Hof voor de Mensenrechten in San José, Costa Rica, was de zetel van de “Bijeenkomst over de Resultaten en Effecten, die behaald zijn door het Interamerikaanse Programma van Juridische Facilitadoren (PIFJ) van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Centraal America 2012-2016 en Perspectieven voor 2020”, welke als doelstelling had de resultaten bekend te makenvan de uitvoering van de Nationale Diensten van Juridische Facilitadoren (SNFJ) in 6 landen van de regio.

 De grote zaal van de organisatie, die verantwoordelijk is voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten in het Amerikaanse continent ontving vertegenwoordingen uit de landen, waar deze Dienst werkzaam is, alsmede autoriteiten, magistraten, en Juridische Facilitadoren uit Centraal Amerika.

 De Juridische Facilitadoren zijn “het beste voorbeeld van toegang tot justitie”, zei in haar welkomsttoespraak de Presidente van de Rechterlijke Machtvan Costa Rica, Zarela Villanueva, die eraan toevoegde dat “de Dienst van Juridische Facilitadoren de meest humane vorm van justitie is”. Ze vestigde de aandacht op het werk van vrijwillige leiders in haar land, waar ze het afgelopen jaar in 380 gevallen de mensen hebben vergezeld en meer dan 6000 oriëntaties hebben gegeven, die aan meer dan 18.000 mensen ten goede zijn gekomen.

 In het rapport dat door de Coordinator van het PIFJ van de OAS werd gepresenteerd kwam naar voren dat 4.5 miljoen Centraalamerikanen toegang tot justitie hebben dankzij de diensten, die de Juridische Facilitadoren verlenen, wat neerkomt op 10 % van de bevolking, d.w.z. 38 % bevolking die in kwetsbare omstandigheden verkeert. Gedurende de laatste 4 jaar haden 2.1. miljoen persoon direct baat bij de Dienst en 824.000 mensen namen deel aan oriëntatiegesprekken om hun rechten en wetten te leren kennen. De Juridische Facilitadoren verlenen elke drie minuten een dienst en lossen elke 12 minuten een bemiddeling op.

 Meer nog dan de cijfers die aangeven dat  het samenlevingsklimaat in de verschillende gemeenschappen van de regio van de Istmus is verbeterd, bracht de coordinator, die bovendien vertegenwoordiger van de OAS is in Panamá, verschillende gevallen onder de aandacht, die belangrijk zijn voor de bestuurbaarheid van de landen,  daar ze het recht op justitie voor miljoenen burgers uit de regio beschermen.

 Tijdens de bijeenkomst waar ook universitaire autoriteiten, politiebeambten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en Juridische Facilitadoren aan het woord kwamen, werd duidelijk dat het Programma continuiteit moet krijgen en “ dat er geen stap terug wordt gemaakt” op de weg die de gemeenschapsleiders zijn ingeslagen, samen met de functionarissen van de Rechterlijke Machenen van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 Gedurende de vergadering werd er bovendien een interinstitutionele overeenkomst gesloten  tussen de Rechterlijke Macht, de Nationale Commissie voor de Verbetering van de Rechtspraak (CONAMAJ) en de La Salle Universiteit van Costa Rica, via welke dit hoger onderwijs centrum zal meewerken aan de vormings- en trainingsprocessen van het juridisch personeel, dat gerelateerd is aan de SNFJ en dat zal dienen voor de versterking en verbeterring van de kwaliteit van de Dienst.

 Van zijn kant gaf de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederland (Nederland) in Costa Rica, tevens geaccrediteerd  in El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua,  Peter Derrek Hof  aan zich ingenomen te voelen met de resultaten, die de laatste 4 jaar zijn bereikt, “ het is een programma met belangrijke resultaten, dat door moet gaan en zich moet uitbreiden naar meer landen in de regio”, besloot hij.

 Fuente PIFJ CR